U heeft er ongetwijfeld al veel over gehoord: de AVG. Op deze pagina zet ZKN voor u de belangrijkste zaken op een rij en kunt u doorklikken naar verdiepende informatie van experts op het gebied van de AVG. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). De verordening betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat betekent dit voor uw kliniek(en)?

De invoering van de AVG betekent dat uw kliniek(en) meer verplichtingen heeft bij het verwerken van persoonsgegevens. Zo moet u bijvoorbeeld beschikken over een privacyverklaring en een functionaris gegevensbescherming. Medische gegevens worden door de AVG gezien als bijzondere persoonsgegevens en dienen extra zorgvuldig behandeld te worden.
Onder de AVG heeft u een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u moet kunnen aantonen dat uw kliniek(en) in overeenstemming met de AVG handelt. 

Aan de slag: stappenplan

De autoriteit persoonsgegevens heeft een stappenplan van 10 stappen opgesteld met de eisen waar u straks aan moet voldoen. Raadpleeg hier het stappenplan
Vanuit het stappenplan kunt u op diverse onderwerpen doorklikken voor meer informatie.

Preferred suppliers

Mocht u zelf niet de tijd of mankracht hebben om aan de slag te gaan met de AVG of (na implementatie) zekerheid willen hebben dat u aan de eisen voldoet dan kunt u externe hulp inschakelen. ZKN heeft vijf preferred suppliers gecontracteerd die u helpen bij het voldoen aan de AVG.  Door op de bedrijfsnamen hieronder te klikken komt u bij het aanbod van de preferred supplier.

Zelftool in abonnementsvorm

Advies, begeleiding en training

Vragen?

Heeft u vragen over AVG? Dan helpt ZKN u graag op weg. Neem contact op met  Hugo Meulblok via hugo.meulblok@zkn.nl. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend contact opnemen met de bovengenoemde preferred suppliers.

Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
info@zkn.nl