Het bestuur van ZKN bestaat uit zeven directieleden werkzaam bij ZKN-klinieken. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. Dit kan zijn op het gebied van Financiering & Contractering, Kwaliteit & Veiligheid en Arbeidszaken. De portefeuillehouder vertegenwoordigt het Bestuur bij externe overleggen. 


Samenstelling Bestuur

Hanneke Klopper, voorzitter, directeur Rugpoli
Steven Gaastra, penningmeester, directeur Centrum Oosterwal
Tom Cohen, bestuurslid, algemeen directeur Oogcentrum Noord-Holland
Bram ter Harmsel, bestuurslid, directeur/eigenaar Roosevelt kliniek
Josien Veris, bestuurslid, bestuurder/reumatoloog Reumazorg Zuid West Nederland
Paul Degenhart, bestuurslid, CFO Bergman Clinics


Voordracht Bestuur

Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het Bestuur of door tien leden van ZKN. De voordracht van het bestuur wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering besproken. De bestuursleden van ZKN worden benoemd voor drie jaar. Uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming treedt een bestuurslid af. Echter een bestuurslid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen en herbenoemd worden.