De Nederlandse zorgsector is volop in beweging. Voor de continuïteit van een kliniek is het van groot belang dat men snel kan inspelen op veranderingen, bedreigingen adequaat het hoofd kan bieden en kansen kan benutten. Enthousiaste, gemotiveerde, slagvaardige en goed opgeleide medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal voor de branche. Een eigentijdse set arbeidsvoorwaarden die bevorderend werkt voor zowel de continuïteit van de kliniek als de tevredenheid van de medewerker, is daarbij van groot belang.

Cao ZKN

Gezamenlijk met de vakbond het Alternatief voor Vakbond (AVV) is een optimale set arbeidsvoorwaarden geformuleerd - zowel qua vorm als inhoud - die Zelfstandige klinieken en haar medewerkers zodanig faciliteert dat zowel efficiency, hoge kwaliteit van zorgbehandelingen als optimale medewerker tevredenheid worden gerealiseerd. In de cao is ingezet op duurzame inzetbaarheid van werknemers en een goede dialoog tussen werkgever en werknemer voor een optimaal evenwicht van de arbeidsverhouding voor de korte en de lange termijn.

De looptijd van cao ZKN is van januari 2017 tot en met december 2018.


De belangrijkste afspraken in de cao zijn:

  1. De cao heeft een looptijd van twee jaar en loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.
  2. Een verhoging van de salaristabellen van 1% met ingang van 1 mei 2017 en 1,25% per 1 mei 2018.
  3. De werkingssfeer van de nieuwe cao ZKN is uitgebreid en geldt voor alle medewerkers van klinieken die lid zijn van ZKN en die ‘in enige mate omzet uit verzekerde zorg realiseren’. Voorheen vielen uitsluitend de klinieken die meer dan 50% omzet uit verzekerde zorg realiseren onder de cao ZKN. Voor de klinieken die vanaf 1 januari 2017 onder cao ZKN komen te vallen hebben ZKN en AVV invoeringsafspraken gemaakt, waardoor de invoering van de cao voor de betrokken medewerkers stapsgewijs, in de komende jaren, zal plaatsvinden.
  4. De tekst van de cao ZKN is vereenvoudigd en geredigeerd. Doel is de inhoud van de cao ZKN aanzienlijk duidelijker te maken voor werkgevers en werknemers.
  5. De tijdens het cao-traject 2015 gemaakte cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid, de HR-cyclus en het jaargesprek worden tijdens de looptijd van de nieuwe cao ZKN door AVV en ZKN geëvalueerd. 
  6. ZKN en AVV houden tijdens de looptijd van de nieuwe cao ZKN samen met drie klinieken een pilot over beloningsdifferentiatie.

Bekijk hier de cao ZKN

Vragen als werkgever of werknemer?

Onze onafhankelijke HR commissie beantwoord alle vragen van klinieken (werkgever) die gerelateerd zijn aan de cao. U bereikt de HR-commissie via HRCommissie@zkn.nl
Bent u een medewerker van een kliniek dan kunt u zelf contact opnemen met de vakbond het Alternatief voor Vakbond (AVV) voor vragen en advies over de cao. 


Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
info@zkn.nl

Sponsors ZKN

ZKN wordt ondersteund door: