De markt in beeld

Steeds meer patiënten kiezen voor zorg bij een kliniek. Tussen 2013 en 2016 groeide het aantal patiënten bij klinieken met 28%. In 2016 ging in totaal 11% van de patiënten voor medisch specialistische zorg naar klinieken. Het vergoedingsbedrag, uitgekeerd door verzekeraars, groeide in dezelfde periode met 17%. Dit is 4% van het totale medisch specialistische zorg budget in 2016.

Specialismen

Op gebied van dermatologie (aandoeningen van de huid) vindt 17% van alle zorg plaats in klinieken.
Bij oogheelkunde is dat bij bijna 20% van de zorg. Hieronder ziet u van meer specialismen welk marktaandeel klinieken innemen in het totale zorglandschap.

Bron: Vektis data (2016)
* Alle cijfers gaan enkel over verzekerde medisch specialistische zorg, de aantallen in onverzekerde zorg zijn niet bekend.
** Wanneer gesproken wordt over klinieken gaat het over alle klinieken inclusief klinieken zonder ZKN keurmerk / ZKN lidmaatschap.
*** Het aandeel van klinieken in het totaal betreft de verhouding tussen klinieken (inclusief klinieken zonder ZKN keurmerk) en ziekenhuizen / universitair medische centra.
**** De percentages van de vergoedingen zijn exclusief dure geneesmiddelen
***** De Vektis data zijn 2 jaar na dato beschikbaar, 2016 is het meest recente jaar.