De onafhankelijkheid van het ZKN-keurmerk wordt bewaakt en geborgd door het College van Deskundigen. Het College van Deskundigen bepaalt aan welke eisen klinieken moeten voldoen om het ZKN-keurmerk te behalen. De belangrijkste taak van het College is dan ook het bewaken van de kwaliteit en actualiteit van de keurmerkeisen. Zij stelt zelf voorstellen tot aanpassing van de eisen op, bijvoorbeeld omdat eisen niet meer actueel of onduidelijk zijn. Daarnaast beoordeelt het College suggesties van derden en stelt deze zo nodig vast. Tevens bepaalt het College met welke regelmaat controles worden uitgevoerd en waar controleurs aan moeten voldoen.

Het College bestaat uit vertegenwoordigers van alle relevante marktpartijen. Dit zijn wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, Kiwa, LRQA (Lloyds), verzekeraars en ZKN. Met het College van Deskundigen blijft de kwaliteit van het ZKN-keurmerk afgestemd op de eisen van deze tijd.


Samenstelling College van Deskundigen

Mr. Dian van Leeuwen, onafhankelijk voorzitter
Drs. Marijn Lamers, secretaris, manager Kwaliteit & Veiligheid ZKN
Marian Lacunes, Kiwa auditor 
Drs. Judith Plat, anesthesioloog Alexander Monro Borstkankerziekenhuis 
Drs. Geert van Hoof, medisch adviseur CZ
Drs. Sicco thoe Schwartzenberg, oogarts Rijnzicht Oogkliniek
Drs. Folkert Blok, dermatoloog Dermatologisch Centrum Amstel en Vechtstreek
Birgit Schoemakers, LRQA (Lloyds) auditor
Ir. Robert Boersma MBA, Zorgbelang Nederland
Dr. John van der Werff, MD, PhD, MBA, plastisch chirurg Kliniek Alphen en Kliniek Voorne Putten


Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
info@zkn.nl