De afgelopen maanden is meermaals contact geweest met de EPD leveranciers en is er samen met hen hard gewerkt aan de leveranciersselectie. In de leveranciersselectie, de nulmeting van uw EPD leverancier, is uitvraag gedaan waarbij geïnventariseerd is hoe ver uw leverancier is in de ontwikkeling rondom VIPP. 

VIPP hoge prioriteit leveranciers
Naar aanleiding van deze resultaten is een analyse gemaakt waarbij op meerdere onderwerpen in kaart is gebracht hoe ver uw leverancier is in het proces en welke stappen er gezamenlijk nog moeten worden ondernomen. VIPP staat in ieder geval op de agenda. De ontwikkelingen zijn reeds gestart.

Contact leverancier
Om de VIPP implementatie tot een succes te maken en de doelstellingen te behalen is het belangrijk om op korte termijn met uw EPD leverancier om tafel te gaan en gezamenlijk uw doelen te bespreken. Belangrijk is hierbij om zowel de technische- als procesimplementatie binnen uw kliniek te bespreken.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl