Om in kaart te brengen welke klinieken in Nederland aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moeten voldoen, hebben wij klinieken gevraagd een nulmeting in te vullen.

In de nulmeting hebben wij onder andere de volgende punten in kaart gebracht:

Welk specialisme klinieken met zogenaamde 'hoog risico' implantaten hebben.
Met welke EPD leveranciers wordt samengewerkt.
Op welke wijze de implantaten worden vastgelegd in het EPD.
In hoeverre er al gewerkt wordt met barcodering.
Hoe de vastlegging van gegevens in het kwaliteitsregister plaatsvindt.

Wilt u de nieuwe verplichtingen volgens de wetswijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) nog eens nalezen, kijk dan hier.