De ingangsdatum van de verplichte aanlevering van implantaat gegevens aan het Landelijk Implantaten Register (LIR) is uitgesteld tot 1 januari 2019.

Klinieken krijgen hiermee een halfjaar langer de tijd (de initiële startdatum was vastgesteld op 1 juli 2018) om te voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichtingen. De ingroeiperiode die is vastgesteld op 1 jaar, blijft gehandhaafd en loopt tot 1 januari 2020.

Nu de Tweede Kamer over de novelle heeft gestemd, moet het wetsvoorstel nog door de Eerste Kamer. Met de instemming van de Tweede Kamer heeft de overheid haar eigen website over de wetswijziging gelanceerd.

Op de site van de Rijksoverheid vindt u achtergrondinformatie gericht op het publiek, een animatiefilm, FAQ’s en een factsheet gericht op zorgprofessionals. Tevens is technische documentatie beschikbaar, die vooral is gericht op softwareontwikkelaars. De inhoud van de wettelijke verplichtingen is ongewijzigd.

Wij adviseren om de extra tijd goed te benutten door te werken aan een toekomstvaste en efficiënte oplossing.

Over de inhoudelijke consequenties van de ingroeiperiode berichten wij u zodra wij meer informatie hebben.