De subsidie kent twee onderdelen het onderdeel A. Patiënt & Informatie en onderdeel B. Patiënt & Medicatie.

Patiënt & Informatie bestaat uit drie modules waarvoor u voor maximaal twee modules subsidie heeft aangevraagd. Bij alle drie de modules staat het beschikbaar stellen van informatie in uw systeem richting patiënt centraal. De twee modules die vallen onder het onderdeel Patiënt & Medicatie beogen de risico’s van niet beschikbare, onvolledige of gedateerde medicatie-informatie te voorkomen.

Doel van de VIPP subsidie is om informatie uitwisseling tussen patiënt en professional veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Om informatie efficiënt uit te wisselen, wordt gebruik gemaakt van standaarden. Door gebruik te maken van een standaard, worden gegevens eenduidig vastgelegd en kunnen daardoor eenvoudig worden uitgewisseld. Om in de zorg gegevens uit te wisselen maken we gebruik van zorginformatiebouwstenen (ZIB). 26 van deze bouwstenen vormen samen de Basisgegevensset Zorg (BgZ).

Modules

Informatie standaarden

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl