Het VIPP-team, onderdeel van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), richt zich op het begeleiden van klinieken bij het behalen van de VIPP-doelstellingen. 

Daarnaast ondersteunt het team klinieken bij het voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichting om te registreren in het LIR. Deze ondersteuning kunt u verwachten in de vorm van informatieverstrekking, bijeenkomsten en praktische handvatten. U hoeft als kliniek (ZBC en privékliniek) geen lid te zijn van ZKN en/of deel te nemen aan de VIPP-subsidieregeling om vrijblijvend en kosteloos van onze LIR-begeleiding gebruik te maken.