Op 21 juni heeft het ministerie van VWS een wijziging op het besluit vaststelling beleidskader subsidiëring VIPP (kenmerk 78598-1369765) gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze wijziging heeft betrekking op zowel VIPP 1 als VIPP 2. Artikel II A&B: Aanpassing deadlines is van toepassing op klinieken:

Voor klinieken geldt dat zij uitstel kunnen aanvragen voor A1 en B1 als zij overstappen van EPD leverancier omdat deze onvoldoende meebeweegt bij het implementeren van standaarden of dat deze hier onevenredige vergoedingen voor vraagt.

De overige passages uit de wijziging hebben betrekking op VIPP 1 en zijn niet van toepassing op klinieken. De overstap van EPD leverancier is daarmee voorlopig de enige bekende reden voor klinieken om uitstel te krijgen op het behalen van de deadlines.

Mocht u vragen hebben over deze wijziging, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Veelgestelde vragen over uitstel aanvragen module A1 en B1

 1. Wordt de termijn van uitstel bij zowel module A1 als module B1, bij een toegewezen verzoek om uitstel, per individuele kliniek vastgesteld?
  Volgens de regeling moet een kliniek zelf tijdig om uitstel vragen en aannemelijk maken dat het noodzakelijk is om van ICT- leverancier te wisselen. De termijn van uitstel wordt dus ook per kliniek vastgesteld en kan per kliniek verschillen. Het is geen algemeen uitstel zoals het verschuiven van deadline B1 bij VIPP 1.

 2. Is het overstappen van ICT-leverancier de enige reden om uitstel toegewezen te krijgen of kunnen andere redenen ook leiden tot verlenen van uitstel?
  De regeling kent in principe geen andere redenen voor uitstel dan het overstappen van ICT-leverancier omdat dit noodzakelijk is als de huidige ICT-leverancier onvoldoende wil meebewegen bij het implementeren van standaarden of dat deze hier onevenredige vergoedingen voor vraagt.
 1. Op welke wijze kunnen klinieken uitstel aanvragen voor module A1 en/of B1?
  Een verzoek om uitstel kan per brief naar het ministerie van VWS worden verzonden met de reden van uitstel.

 2. Tot wanneer kan een kliniek uitstel aanvragen voor module A1?
  Het verzoek om uitstel voor module A1 moet worden ingediend vóór 1 oktober 2018.
 1. Tot wanneer kan een kliniek uitstel aanvragen voor module B1?
  Het verzoek om uitstel voor module B1 moet worden ingediend vóór 1 januari 2019.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl