De subsidie is toegekend, maar wat nu? Waar kunt u dit geld aan besteden en waar dient u eigenlijk rekening mee te houden?

Naast het aanschaffen van software (EPD, LSP, Portaal, PGO, EVS) en hardware houdt de implementatie van VIPP veel meer in voor uw organisatie. Er zal binnen uw kliniek ook een en ander gaan veranderen op zowel organisatorisch als technisch vlak.

Per module dient een audit te worden uitgevoerd om vast te stellen of uw kliniek aan de VIPP doelstellingen voldoet. Tenslotte dienen uw patienten op de hoogte te worden gesteld van de wijzigingen en worden communicatiemiddelen ontwikkeld.

Samenvattend dient u met de volgende kosten rekening te houden:
• Implementatiekosten (organisatorisch, technisch)
• Software (EPD, LSP, Portaal, PGO, EVS, etc)
• Onderhoud
• Hardware
• Communicatie (binnen organisatie, naar patiënt)
• Audit per module

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl