Nieuwsbericht ZKN: Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022

Den Haag/Zoetermeer 4 juni 2018 – ZKN was vanochtend een van de partijen die samen met Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022 ondertekende. ZKN ziet het Hoofdlijnenakkoord als kans om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek nu echt te maken. Deze noodzakelijke transformatie zorgt voor hogere kwaliteit en doelmatigheid en moet de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op de lange termijn waarborgen. De Zelfstandige Klinieken spelen graag een actieve rol in deze transformatie en rekenen erop dat ook de andere betrokken partijen hun bijdrage zullen leveren.

De afspraken over de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek vormen een belangrijk onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord. Voor ZKN is het belangrijk dat is afgesproken dat deze transformatie plaats gaat vinden tussen en binnen de lijnen in de zorg, gebaseerd op inzicht in uitkomsten van zorg en het principe dat de financiering de patiënt volgt. Dat is een positieve uitgangspositie voor klinieken om actief mee te werken aan  deze transformatie. Er zijn ook afspraken gemaakt over belangrijke thema’s om de verandering tot een succes te maken. Het gaat daarbij naast uitkomstinformatie ook om innovatieve zorgvormen/E-health, en ICT-zorginfrastructuur.

Uitkomstinformatie
ZKN hecht grote waarde aan het gebruik van inzicht in uitkomsten. Uitkomstmetingen geven openheid over prestaties van zorginstellingen en maken zorg voorspelbaar. Het effect van behandelingen wordt zichtbaar en de zorg wordt stuurbaar. Op basis van resultaten van uitkomstmetingen kan gezegd worden waar de patiënt het beste op zijn of haar plek is. In het akkoord is afgesproken dat voor ruim 50% van de ziektelast inzicht komt in voor de patiënt relevante uitkomsten. Om bij te dragen aan dit inzicht zullen uitkomstdata landelijk op geaggregeerd niveau beschikbaar komen. ZKN-klinieken maken middels het benchmark platform ‘Zorgladder’ al gebruik van uitkomstdata om via ‘leren en verbeteren’ de zorg steeds beter te maken. Het is de bedoeling dat deze uitkomsten op termijn ook gebruikt worden in de zorginkoop en voor keuze-informatie van patiënten.

Het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022 is op maandag 4 juni 2018 in Den Haag ondertekend door het ministerie van VWS, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).