Persbericht ZKN

IGJ publiceert rapport TIPTOP infectiepreventie

ZKN: Leren en verbeteren zit in DNA van ZKN-keurmerk klinieken

Zoetermeer, 6 juni 2018 – Vandaag heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het TIPTOP Rapport “Het naleven van de richtlijnen infectiepreventie en operatief proces kan en moet in Particuliere Klinieken nog beter” gepubliceerd en een factsheet over zogenoemde signaalbezoeken. Het IGJ-rapport heeft betrekking op 2016 en 2017. De brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft kennis genomen van dit rapport. Wanneer de inspectie bij klinieken verbeterpunten constateerde, zijn deze bij ZKN-keurmerk klinieken opgepakt en afgerond. De ZKN-keurmerk klinieken hebben laten zien snel en flexibel te reageren op de aanwijzingen van IGJ om zo de zorg en dienstverlening nog verder te verbeteren.

Infectiepreventie en operatief proces (TIPTOP)
IGJ bezocht in 2016 en 2017 21 klinieken om de infectiepreventie te toetsen en tien klinieken om de infectiepreventie samen met het operatief proces te toetsen. Van de 31 door IGJ bezochte klinieken, hebben 16 klinieken het ZKN-keurmerk. Bij slechts drie daarvan was een herbezoek van de inspectie nodig. Uit een inventarisatie van ZKN onder de bezochte leden blijkt dat de door IGJ geconstateerde verbeterpunten door deze klinieken reeds zijn opgepakt en opgelost.  

Paulette Timmerman, directeur van ZKN: “Leren, verbeteren en slagkracht zit in het DNA van de ZKN-keurmerk klinieken. En dat loont. Onlangs lieten we zien dat ZKN-keurmerk klinieken beter presteren op de risico-indicatoren van IGJ dan klinieken zonder dit keurmerk. ZKN-keurmerk klinieken rapporteren minder infecties en registreren meer veiligheidsstops voorafgaand aan de operatie. Bovendien is er een verbeterslag te zien bij ZKN-keurmerk klinieken ten opzichte van het jaar ervoor.
Het op 18 april jl. gepubliceerde onderzoek van Elsevier / SiRM bevestigt dat ZKN-keurmerk klinieken beter presteren op kwaliteit en veiligheid dan klinieken zonder het keurmerk. Nu blijkt dat het bij sommige klinieken nog beter moet. Wij pakken de verbeterpunten van IGJ daarom graag samen met onze leden op, voor zover dit nog niet is gebeurd.”

Leren en verbeteren
Naar aanleiding van het in begin april verschenen IGJ rapport ‘Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken 2016’, heeft ZKN de handschoen opgepakt. De ZKN leden zijn geïnformeerd over de conclusies uit het rapport. Bovendien zijn individuele leden van ZKN, die opvallend scoren op de kritische thema’s hierover benaderd. ZKN bekijkt hoe de aandachtspunten uit deze nieuwe publicaties gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de ZKN-keurmerk klinieken weer verder te verbeteren.

Over ZKN
ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Wij behartigen als branchevereniging, sinds 1990,  de belangen van onze leden. In 2018 heeft ZKN 138 leden en 8 kandidaat-leden, die samen 358 vestigingen door heel Nederland hebben. Onze leden beschikken allemaal over het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg. 94% van de ZKN-klinieken levert verzekerde zorg. Zie voor meer informatie: www.zkn.nl