Landelijk Implantaten Register (LIR)

Implantaten hebben een bepaalde levensduur. Binnen deze levensduur kunnen zich onvolkomenheden voordoen die een gevaar kunnen vormen voor mensen die een dergelijk implantaat hebben. Om alle niet naar behoren functionerende implantaten te kunnen traceren is het van belang om op een snelle en efficiënte manier te werk te gaan. Om hierin te voorzien is een gezamenlijke registratie noodzakelijk. Vanuit het ministerie van VWS is de opdracht om een Landelijk Implantaten Register (LIR) te ontwikkelen.

Als op 1 januari 2019 de wetswijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking treedt, is het wettelijk verplicht voor zorgverleners om implantaatgegevens van patiënten te registreren, mee te geven aan de patiënt en op uniforme wijze aan te bieden aan het LIR. Deze gegevens moeten op een dusdanige manier geregistreerd worden dat het implantaat kan worden herleid (traceren) tot een patiënt. Bij voorkeur loopt zowel de registratie als de aanlevering van de gegevens via het EPD (of een ander systeem waaruit deze gegevens als set gehaald kunnen worden).
Bekijk hier de website van de overheid over de wetswijziging. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan dan op basis van de beschikbare gegevens in het LIR snel achterhalen bij welke zorgaanbieders bepaalde implantaten bij patiënten zijn geïmplanteerd en om hoeveel patiënten het gaat. Op deze manier kan er adequaat en snel geschakeld worden bij bijvoorbeeld calamiteiten. Meer informatie over de rol van de IGJ vindt u op de website van de IGJ.


Wettelijke registratieverplichtingen

Uit het nieuwe wetsvoorstel van de Wkkgz blijkt dat een zorgaanbieder/zorgverlener vier verplichtingen heeft waaraan voldaan moet worden. Lees alle achtergrondinformatie rondom de wettelijke registratieverplichtingen hier.


LIR onderdeel VIPP-programma

Het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) heeft als doel om iedere Nederlander toegang te verschaffen tot hun eigen medische gegevens. De download van medische gegevens (verplicht voor module A1 en A2) raakt de doelstelling van het LIR waaronder informatie over implantaten die bij patiënten zijn ingebracht.
Binnen VIPP wordt uitgegaan van de Basis Gegevensset Zorg (BgZ) zoals ontwikkelt in het programma Registratie aan de Bron. De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant en van belang is voor de continuïteit van zorg. De BgZ is gebaseerd op zorginformatiebouwstenen (ZIB), een standaard die zorgt voor het eenduidig vastleggen van informatie, onderling delen van informatie en biedt de mogelijkheid voor hergebruik van patiëntgegevens. De doelstelling van VIPP en LIR verschillen. VIPP maakt gebruik van ZIB’s voor het beschikbaar stellen van implantateninformatie aan de patiënt, het LIR gebruikt deze voor de vindbaarheid (traceability) van implantaten.


Ondersteuning LIR, voor wie?

Vanuit het VIPP-programma is een team samengesteld dat zich naast het VIPP-programma ook richt op het ondersteunen bij het implementatieproces rondom LIR. De ondersteuning is zowel voor leden als niet-leden van ZKN en niet gebonden aan de subsidietoekenning van VIPP. Iedere kliniek kan dan ook kosteloos gebruik maken van de diensten van het VIPP-team voor de aansluiting op het LIR. 


Inclusielijst implantaten

Implantaten vallen onder medische hulpmiddelen. Deze worden ingedeeld in risicoklassen. Bij het vaststellen van de wet zal worden bepaald voor welke implantaten de registratie in het LIR per 1 januari 2019 verplicht is. Voorlopig wordt uitgegaan van een selectie van implantaten met een verhoogd risico. De (voorlopige) inclusielijst is als bijlage 4 opgenomen in dit document.

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het VIPP-team per telefoon of e-mail:
T: 070 - 3177980
E: vipp@zkn.nl

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl