Zorgladder - De uitkomsten van zorg eenduidig en helder gemeten

Zorgladder is het onafhankelijke platform waarin PROMs-data van klinieken en andere zorgaanbieders worden verzameld. PROM staat voor Patient Reported Outcome Measures. In december 2015 heeft ZKN, als aanjager van transparantie het initiatief genomen om Zorgladder te ontwikkelen. In 2017 is het platform gelanceerd en in 2018 zien we steeds meer klinieken die zich aansluiten voor het meten en verzamelen van data over steeds meer aandoeningen. Sinds 1 januari 2016 is het voor ZKN-klinieken verplicht om te meten hoe patiënten de uitkomsten van de zorg ervaren.                          

Zorgladder, dat ZKN ontwikkelt met steun van VWS, kan in de toekomst fungeren als basis voor het vergelijken van de ervaringen van medische behandelingen.

De vijf uitgangspunten van Zorgladder

Als dataplatform wil Zorgladder optimaal aansluiten op de bedrijfsvoering van de deelnemende zorgaanbieders. Daarvoor hanteert Zorgladder vijf uitgangspunten:

1. Moeiteloze dataverwerking en feedback 
Zorgladder staat voor een moeiteloze, continue online verwerking van aangeleverde data. Hiervoor stellen we een gebruiksvriendelijke analysetool aan zorgaanbieders beschikbaar. De resultaten van de data analyses zijn direct te bekijken via het webportal en de Zorgladder app.

2.Dagelijks eenvoudig inzetbaar
Zorgladder bundelt en analyseert de data met een minimale belasting van de zorgverlener en patiënt. Bij voorkeur als ‘onzichtbaar’ onderdeel van de dagelijkse praktijk. 

3. Transparante werkwijze
Bij Zorgladder is altijd inzichtelijk voor welke analyses de data is gebruikt en welke onderzoeksmethoden zijn toegepast. Uiteraard wordt het resultaat van vergelijkingen tussen zorgaanbieders alleen anoniem gedeeld. 

4. Privacy van patiënt en zorgverlener voorop
Zorgladder verwerkt alle data in lijn met de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) en WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). De beveiliging is conform NEN7510, NEN7512 en NEN7513. 

5. 100% onafhankelijk
Zorgladder opereert als onafhankelijk platform. Om die onafhankelijkheid te waarborgen, zijn onderzoekers en medisch experts van verschillende zorgaanbieders en universiteiten bij Zorgladder betrokken in de klankbordgroep en in verschillende expertraden.

Zie voor meer informatie de website van Zorgladder of bekijk hieronder de animatie.


Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
info@zkn.nl