04-10-2018 | ZKN onderschrijft het advies van de NZa om zorgaanbieders te belonen op basis van de gezondheidswinst voor de patiënt. Uitkomsten van zorg koppelen aan prijs is waar toekomstige financiering wat ZKN betreft op gericht moet zijn. Paulette Timmerman, directeur ZKN: “Wij zijn voorstander van waardegedreven zorg waarin de patiënt centraal staat. ZKN is aanjager van het inzichtelijk en transparant maken van uitkomsten van medisch-specialistische zorg, met uniforme uitkomstmaten verzameld in een landelijk dataplatform. Transparantie van uitkomsten levert een belangrijke bijdrage aan meer doelmatige zorg op de juiste plek.”

Transparantie van uitkomsten
Om te kunnen vaststellen wat de uitkomsten zijn van behandelingen heeft ZKN met hulp van het ministerie van VWS een dataplatform ontwikkeld. Dit onafhankelijke platform genaamd ‘Zorgladder’, maakt de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg in Nederland inzichtelijk door het effect van een behandeling op de gezondheid van de patiënt te analyseren. Alle ziekenhuizen, universitair medisch centra en zelfstandige klinieken die medisch-specialistische zorg leveren zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan Zorgladder.

**Einde persbericht**

Bekijk hier het bericht van de NZa of zie hier meer informatie over Zorgladder.